Здравейте, аз съм Виктор Мъжлеков. Често ме питат какъв е моят стил на рисуване... наричам го астрален постреализъм.


Знаете ли, че: Астралният постреализъм е художествен стил, чието гравитационно поле е изследването на дълбочинните чувства възникващи вътре в човека. Водещият смисъл в това течение е способността не толкова за интелектуалното разбиране и рационализиране на нещата, колкото за вчустването в тях и интегрирането им в автентични чувствени вселени. За стила са характерни ярка цветова палитра и богато нюансиране на детайла. Това подпомага изграждането на композиция съставена от форми отвъд обозримото, които разкъсват границите на установените ни представи за нещата и ни канят на пътешествие до царството на изначалната чистота. Там, премахвайки всички условности ни показва други физически закони, необичайни переспективи и усещане за визуално вглъбяване в всета отвъд материалния. Въздействието на астралния постреализиъм е магнетично и фантазийно.Той разграничава сънуваното от реалното. Отключва различните творчески въображения, провокира ги да обследват непознати емоционални дълбочини, развихря въображението за да стане то по детски наивно и чисто! :)