Little big bubble machine

Информация:

Масло на памук/хартия 50/50% каширано на дъска
2014, Берлин, Германия
Размер – 43×41 cm
n.a.

Leave a Comment

To use reCAPTCHA you must get an API key from http://recaptcha.net/api/getkey