Ra

Viktor Mazhlekov's Ra - logical multiplayer game

“Ra” е логическа мултиплеър игра, където двама играчи се съревновават един срещу друг. Целта на всяка от страните е да достигне до целта си, съответно пирамида или куб използвайки няколко вида блокови елемента, които се спускат произволно от горната част на екрана. Играча разполага с три блока, където на всеки един отговаря противоположен който го разрушава, вземете за пример играта листо – камък – ножица. Блоковите елементи е нужно да се подреждат логически така, че да не рушат конструкцията, която играча изгражда. Също така всеки един от играчите ще може да подпомага или саботира опонента поставяйки свои блокове на неговата конструкция.

Viktor Mazhlekov's Ra - logical multiplayer game

Viktor Mazhlekov's Ra - logical multiplayer game