Кой и защо е измислил парите?

Защо и от кого са измислени парите, казано ясно и просто
Who and why created money


Причината поради, която са възникнали паричните знаци можем да открием в необходимостта на хората да обменят стоки и услуги по един по-лесен и достъпен начин, като тази необходимост се е зародила още от най-дълбока древност, когато са се формирали първите градове и техните търговски отношения. Първоначално търговията се е осъществявала на базата на натуралната замяна. По късно през 1200г. преди новата ера в Китай се появяват първите монети. Така постепенно натуралната замяна се заменя от паричните знаци.

Who and why created money

Първоизточникът на първите парични знаци – монети под формата на биволска глава, островърхи монети под формата на нож и монети под формата на риба от династия Джоу 11в. пр. Хр – 3в. сл. Хр, Китай


С времето е ставало есе по-модно да се афишира плащането на данъци, при това колкото повече, толкова по престижно, а от там и функцията на съвременните пари – трупането. Човешките нрави си остават непроменени дори и след хилядолетия. Хората намират в паричните средства възможност за контрол. Тези, които са се стремили към такава власт разбират, че приемайки една или друга парична валута човек се обрича на силна зависимост към този, който я произвежда. По този начин хората биват заробвани дори без да го разбират. Епопеята продължава с въвеждането на все по големи количества пари. Така паричната маса започнала да надвишава количеството произведени блага. Стоката се разваля, а парите не, така се появява инфлацията. Заедно с нарастването на паричната маса се появили и първите лихвари, отдаващи неизползвания финансов ресурс във формата на заем, срещу лихва, което довело до още по голяма инфлация. Взимайки една монета длъжника трябвало да върне две. Всичко това в наши дни толкова умело се е настроило спрямо нуждите на контролиращите целия този процес, че се е превърнало в чиста проба финансово робство.

Who and why created money

Златни монети – Древна гърция, Рим


Предлагам да прочетете откъс от книгата

“Сенсей III – Изконният от Шамбала” на Анастасия Нових разказващ за появата на парите.


И кой ги е измислил тези дрънкулки? – присви с рамене Андрей, обръщайки се от поредния дразнещ зрението му бонбон.
Китайците, – лежерно отговори Ариман.
Китайците? – възкликна момъка.
Да. Императора на Китай династия Тан през 650 година въвел първите хартиени парични знаци. Те били отпечатвани на висококачествена хартия, били удобни за транспортиране, и винаги е могло да бъдат обменени на медни монети. Затова този вид парични знаци придобил голяма популярност. След това тази мода са възприели и Персите, Японците и така тръгнало по целия свят.
А до тогава е имало само медни пари? – Поинтересува се Костя.
Различни: медни, сребърни, златни. С една дума метални, – отговори Ариман.
А монетите кой е изобретил? – попита нашия философ.
Отново Китайците. Първите монети са се появили на тези земи 1200 години преди Христа. Били са отливани. А след това някъде след около 500 години в древногръцките колонии са се появили сечените монети.
Наистина, колко са били умни Китайците, а аз даже не подозирах, – със сарказъм произнесе Женя и хвърли поглед на Велиар, който през това време, стоейки малко зад Ариман, с гордост и надменност наблюдаваше на седящите гости.
Всеки народ се счита за умен, – сви с рамене Ариман. – Римляните, например, са вярвали, че създаването на монетите е дело на техните богове, такива като Сатурн, Янус или така наречения цар Нума Помпилий. Гърците пък уверявали, че монетите са изобретили именно техните герои Тезей, Лик в краен случай аргонския цар Фидон, живял в VII век до новата ера.
Ариман отпивайки от чая си направи пауза. И в този момент, изстрелвайки тук-там по някоя фраза, Сенсей неочаквано встъпи в полемика с Ариман.
Да, но главното не е кой е изобретил монетите, а какво означават самите те. Както утвърждават лингвистите, достигайки до смисъла на думата монета, в превод от латински moneo, monui, monitum означава „предсказание“, „предупреждение“. А глагола, от който е произлязла тази дума означава „съветвам“. И между другото така и така загатнахме темата за лингвистиката нека да споменем, че и думата „Капитал“ също е произлязла от латинската дума „caput“…
Не разбрах, подскочи Женька, дочувайки позната дума. – Това в смисъл „Хитлер Капут“? И младежа показа с ръце във въздуха кръст. Ние се разсмяхме, а Сенсей с усмивка отговори:
Може би на и да Хитлер е донесъл „капут“. Но ако говорим за превода на думата „капитал“, то caput означава „глава“.
А-а-а. Умен значи, – направи извод младежа.
Въобще не, отрицателно поклати с глава Сенсей. – Има се предвид главата на добитъка. – И поглеждайки на удивителната реакция на групата младежи, които даже от любопитство спряха да дъвчат, поясни: Просто по рано добитъка се е смятал за парична единица. И бройката се е водила по брой глави. Произнасяйки това, Сенсей доволна погледна на Ариман, а след това и ние побързахме да обърнем главите си към него. Както забелязах на лицето на Ариман се появи едвам забележим знак на смайване, но когато всички го удостоиха с вниманието си, то на момента на лицето му грейна очарователна усмивка и весело отговори:
Безусловно, и такова е имало някога, когато парите са се разхождали на четири крака. Но хубавото е, че тези времена отдавна са отминали. Иначе сега бих се измъчил да смятам по брой глави „своя капитал“.
Да, от такъв „капитал“ щеше да имаш само главоболия, – със смях отбеляза Володя. – Не стига, че постоянно иска да яде, при това и специфичен аромат носи наоколо.
Което е вярно си е вярно! – произнесе Ариман, сякаш, Володя нацели правилната точка на неговите разсъждения.
Ариман и Сенсей се спогледаха, и прихнаха в смях, сякаш и двамата влагаха в тези гуми доста повече смисъл, от колкото произнесоха в слух. Развеселен, Ариман поклати с глава:
М-да-а, какво ли не е служило на хората като платежно средство, от кравешки черепи в Борено до човешки черепи на Соломоновите острови, от късове сол в Африка до чай опакован във формата на плочка в Китай и Бирма. В древно Мексико въобще са се разплащали с какаови зърна, Но кое е най-интересното, даже и в тези времена е имало своите „фалшификатори“, фалшифициращи какаовите зърна, – подсмихна се Ариман. – Какво ли само не са опитвали хората в качеството на парични средства: тютюн, оризови зърна, сушена риба, кожи, добитък, хора.
Да, – някак си тъжно проговори Сенсей. – Парите са се сменяли, само отношението към парите остава както преди…
По принцип, нищо не се е изменило, – съгласи се Ариман.

Книгата на Анастасия Нових «Сенсей III» можете да свалите свободно на български език на адрес: www.allatra.bg

Източник: www.sokrovennik.ru