Неуязвимият човек

Мирин Дажо – неуязвимият човек

“След представлението си в най-голямата концертна зала в Цюрих – „Корсо“, за него говореше целия град. Асистента заби в гърдите и гърба кинжали и рапири, а той изобщо не реагира на това…”

Ето как го описа едно от неговите представления пред студенти изучаващи медицина един от очевидците: „Мирин Дажо, гол до кръста, мълчаливо стои в центъра на стаята. Асистента много бързо застава зад него и нанизва в него 80-сантиметрова рапира някъде в областта на бъбреците, Гробна тишина. Студентите и преподавателите стоят с увиснали ченета и не могат да повярват на очите си. Няма съмнения, острието е пронизало цялото тяло и върха му стърчи през корема му. Най-удивителното даже не е пълната невъзмутимост на Дажо, а това, че на тялото му няма нито една капка кръв“

Immortal man

Ето как го описа едно от неговите представления пред студенти изучаващи медицина един от очевидците: „Мирин Дажо, гол до кръста, мълчаливо стои в центъра на стаята. Асистента много бързо застава зад него и нанизва в него 80-сантиметрова рапира някъде в областта на бъбреците, Гробна тишина. Студентите и преподавателите стоят с увиснали ченета и не могат да повярват на очите си. Няма съмнения, острието е пронизало цялото тяло и върха му стърчи през корема му. Най-удивителното даже не е пълната невъзмутимост на Дажо, а това, че на тялото му няма нито една капка кръв“

Истинското име на Дажо е Арнолд Херит Хенске, роден на 6 август 1912 година в Ротердам. Нол, както го наричали приятелите му, се увличал с рисуване и на 20 годишна възраст оглавил група архитекти в проектно бюро. В детството и юношеството си с Нол нееднократно се случвали странни събития. Един ден, най-неочаквано той нарисувал портрет на починалата си леля, която цял живот е живеела в Южна Африка, и която той никога не е виждал. Той успял да я нарисува с такава точност, все едно му е позирала. Често се събуждайки се сутрин, с удивление констатирал, че ръцете и чаршафите му са изцапани с боя, а в студиото всичко е с краката на горе. Той рисувал на сън не лоши картини, не помнейки нищо след, като се събуждал. „Преломния момент“ в живота на Нол се случил през 33-тата му годишнина. Именно тогава той разбрал че тялото му е неуязвимо. Нол зарязал работата си и се преместил в Амстердам, където обикалял барове и кафенета предлагайки на посетителите да се нарани. Скоро за него говорел целия град.

Той променил името Арнолд Хенске с Мирин Дажо с цел по-добра реклама, което на есперанто означавало „чудесен“, „удивителен“. Той и много от неговите съвременници смятали, че с помощта на този изкуствен език хората по света ще успеят да преодолеят комуникационната бариера.
Джао бил многократно проверяван от лекари. В края на 1947 година той демонстрирал своите уникални възможности в областната болница на Цюрих. Както обикновено той се съблякъл гол до кръста. Когато асистента пронизал неговите сърце, дробове и бъбреци, той, както обикновено не изпитал никакъв дискомфорт и не пролял капка кръв. За да се изключи възможността за масова хипноза, лекарите решили да му направят рентген, само, че не знаели как да го сложат на носилката и да го доставят до рентгена. Дажо ги успокоил и казал, че само ще отиде до рентгена – заедно със забитата рапира естествено. Снимките изключили всякакви съмнения: острието било пронизало няколко жизненоважни органи, без да причини каквито и да било повреди.

Immortal man

Разбира се , не била изключена възможността, че след изваждането на рапирата ще започне масов кръвоизлив, докторите били готови за такъв изход. Но, когато рапирата внимателно била изтеглена от тялото на Дажо, останали само два леко забележими белега на входно и изходните отверстия от раната. Миниатюрните белези били промити, макар Дажо да твърдял, че не е необходимо и никаква инфекция не го грози. След това, той си създал много фенове, правейки няколко обиколки в парка с рапира забита в тялото му.

Независимо, че на Дажо му нямало абсолютно нищо, след като бил пронизван с най-различен род остриета, често зрителите припадали на неговите представления. На представлението си в залата „Корсо“ в Цюрих, острието засегнало кост. Чувайки в абсолютната тишина стържещия звук от острието минаващо покрай костта, една жена получила сърдечен пристъп.

Всичко завършило с това, че на Дажо му забранили да изнася представления в голени зали, наложило се да се ограничи до малки кафенета и барове. В същност, Мирин и не се оплаквал , та нали тъкмо и от там започнал своята кариера…

Грут, (неговия асистент) смятал, че Мирин знаел за своята наближаваща смърт. Няколко месеца преди да напусне Холандия, той му споделил, че повече няма да види родината си. Преди фатални за него експеримент, Дажо помолил Гурт да не му помага, за да може след това да избегне отговорността от действията си…
В едно от интервютата си в известно издание Мирин Дажо заявил: „Аз не съм актьор, а пророк. Ако вярвате достатъчно силно в Бога, то можете да се научите да управлявате процесите в своето тяло…“


Източник: Интернет